YERYÜZÜNDEKİ NİMETLER


Oksijen, su, yiyecekler, güneş ışığı, gündüz ve gece.. Bunlar bedeninizin ihtiyaçlarıdır, bunların yanısıra ruhunuzun zevk alacağı güzelliklere de ihtiyacınız vardır. Güzel bir manzara, güzel bir insan yüzü, estetik mekanlar...
Dünya bu gibi nimetlerle doludur, ancak bazı insanlar bunların farkında değildir. Kendi sıkıntıları içinde güzellikleri göremeyecek hale gelmişlerdir. Bu olumsuz ruh halinin nedeni, söz konusu kişilerin Allah'tan uzak yaşamaları, iman etmemiş olmalarıdır. Din ahlakı yaşanmadığında sıkıntılı bir hayat yaşanması kaçınılmazdır.
Allah'ın razı olacağı umulan tavır ise, tüm dünya nimetlerinin Rabbimiz'in bir lütfu olarak bizlere ulaştığını kavramak ve O'na karşı sürekli şükredici bir ahlak içerisinde olmaktır. Bu güzel ahlakı yaşayan insan Rabbimiz'den gelen güzellikleri ve, nimetleri her an hissedecek ve nimetlerden gereği gibi zevk alacaktır.


... Ve hurma ağacının tomurcuğundan da yere sarkmış salkımlar, -birbirine benzeyen ve benzemeyen- üzümlerden, zeytinden ve nardan bahçeler (kılıyoruz.) Meyvesine, ürün verdiğinde ve olgunluğa eriştiğinde bir bakıverin. Şüphesiz inanacak bir topluluk için bunda gerçekten ayetler vardır.
(Enam Suresi, 99)

Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği yedi başak bitiren, her bir başakta yüz tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah, dilediğine kat kat arttırır. Allah (ihsanı) bol olandır, bilendir.
(Bakara Suresi, 261)

... Gerçekten onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Kendilerine rızık olarak bu ürünlerden her yedirildiğinde: "Bu daha önce de rızıklandığımızdır" derler. Bu, onlara, (dünyadakine) benzer olarak sunulmuştur...
(Bakara Suresi, 25)

Yeryüzünde birbirine yakın komşu kıtalar vardır; üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar da vardır ki, bunlar aynı su ile sulanır; ama ürünlerinde bazısını bazısına üstün kılıyoruz. Şüphesiz, bunlarda aklını kullanan bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. (Rad suresi, 4)

Güzel şehrin bitkisi, Rabbinin izniyle çıkar; kötü olandan ise kavruktan başkası çıkmaz. İşte biz, şükreden bir topluluk için ayetleri böyle çeşitli biçimlerde açıklıyoruz.
(Araf Suresi, 58)

Ve (daha çok) Tur-i Sina'da çıkan bir ağaç (türü de yarattık); o yağlı ve yiyenlere bir katık olarak bitmekte (ürün vermekte)dir. (Müminun Suresi, 20)

Onunla sizin için ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve meyvelerin her türlüsünden bitirir. Şüphesiz bunda, düşünebilen bir topluluk için ayetler vardır.
(Nahl Suresi, 11)

İncire ve zeytine andolsun.
(Tin Suresi, 1)
Bitki ve ağaç (O'na) secde etmektedirler. (Rahman Suresi, 6)

Ey iman edenler size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin ve yalnızca O'na kulluk ediyorsanız, (yine yalnızca) Allah'a şükredin.
(Bakara Suresi, 172)

Biz şüphesiz, suyu akıttıkça akıttık, Sonra yeri yardıkça yardık; Böylece onda taneler bitirdik, Üzümler, yoncalar, Zeytinler, hurmalar, (Abese Suresi, 25-29)
Görmüyor musunuz ki, şüphesiz Allah, göklerde ve yerde olanları emrinize amade kılmış, açık ve gizli sizin üzerinizdeki nimetlerini genişletip-tamamlamıştır... (Lokman Suresi, 20)

İçlerinde (her türden) meyve, eşsiz-hurma ve eşsiz-nar vardır.
(Rahman Suresi, 68)
Biz, orada hurmalıklardan ve üzüm-bağlarından bahçeler kıldık...
(Yasin Suresi, 34)

Böylelikle, bununla size hurmalıklardan, üzümlüklerden bahçeler-bağlar geliştirdik, içlerinde çok sayıda yemişler vardır; sizler onlardan yemektesiniz. (Müminun Suresi, 19)

Ve gökten mübarek (bereket ve rahmet yüklü) su indirdik; böylece onunla bahçeler ve biçilecek taneler bitirdik.
(Kaf Suresi, 9)

Hiç bir şey yoktur ki, hazineleri bizim katımızda olmasın; ancak onu belirlenmiş bir miktar olarak indiririz.
(Hicr Suresi, 21)

... Ürün verdiğinde ürününden yiyin ve hasad günü hakkını verin;
israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.
(Enam Suresi, 141)
De ki: "Şüphesiz benim Rabbim rızkı dilediğine genişletir-yayar
ve kısar da. Ancak insanların çoğu bilmiyorlar."
(Sebe Suresi, 36)