TEKNOLOJİDEKİ İŞARETLER


İçinde yaşadığımız modern binalar, kullandığımız lüks arabalar, bilgisayarlar, televizyonlar ve bunlara benzer bütün teknolojik ürünler Allah'ın dilemesiyle yaratılmış nimetlerdir.
Teknoloji, insanoğlunun, yeryüzünde bulunan elementleri belirli bir amaca göre şekillendirmesidir. Çevremizdeki teknolojik ürünleri incelersek; hepsinin, demir, bakır, çinko, alüminyum gibi metallerden veya petrolün bir yan ürünü olan plastikten oluştuklarını görürüz. Eğer bu maddeler, özellikle de metaller dünya üzerinde bulunmasaydı ve insanoğlunun bu maddeleri kullanma imkanı olmasaydı, teknolojiden söz etmek de mümkün olmayacaktı.
Günlük yaşam içinde varlığına alıştığımız ve yaşamımızı kolaylaştıran tüm teknolojik ürünler Allah'ın dilemesiyle var olmuşlardır. Teknoloji de insanın üzerinde düşünmesi ve Allah'a şükretmesi gereken nimetlerdendir.


Ki O, bütün çiftleri yarattı ve sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyleri var etti.
(Zuhruf Suresi, 12)

Görmüyor musun ki, size ayetlerinden göstermesi için, gemiler Allah'ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir...
(Lokman Suresi, 31)

... Gemilerin onda (suları) yara yara akıp gittiğini görüyorsun. (Bunlar) O'nun fazlından aramanız ve şükretmeniz içindir.
(Nahl Suresi, 14)

Şüphesiz biz, yeryüzü üzerindeki şeyleri ona bir süs kıldık; onların hangisinin daha güzel davranışta bulunduğunu deneyelim diye. Biz gerçekten (yeryüzü) üzerinde olanları kupkuru-çorak bir toprak yapabiliriz. (Kehf Suresi, 7-8)

Andolsun, biz Ademoğlunu yücelttik; onları karada
ve denizde (çeşitli araçlarla) taşıdık...
(İsra Suresi, 70)
Görmedin mi, Allah, yerdekileri ve denizde onun emriyle
akıp giden gemileri, sizin yararınıza verdi...
(Hac suresi, 65)